fredag 5 april 2013

Vargen värderas högre än samerna

På fb pågår ett upprop: "stand with the maasais" i deras kamp mot att bli förflyttade till förmån för betalande lejonjägare. Klart att vi delar den statusen, någon tvångsförflyttning av maasaier vill vi inte ha.

Att samer blivit tvångsförflyttade i Sverige verkar få reagera mot. Att renbetesområderna krymper ooch genomfars av vägar, järnvägar, stadsförflyttning, gruvnäring, vindkraftverk etc reagerar ännu färre mot. Detta tillsammans med rådande rovdjurspolitik innebär att renskötseln snart är utrotad och det vill vi väl inte, eller?
Läs och begrunda: Vargen värderas högre än samerna.
Renköttet är ekologiskt och efterfrågas allt mer men efterfrågan kan inte tillgodoses när mer än hälften av köttet försvinner på grund av rovdjur, skriver artikelförfattarna.

Inga kommentarer: