måndag 2 juli 2012

Arjeplogsvisan

Arjeplogsvisan (Melodi: Vi går över daggstänkta berg)Nu sjung ve på Arjeplogmåle en bit,
för varje utomsocknes som ha rackle se hit.
Hä´r rolit vä främmen, ve ska väl int´skrämmen´
ve böre berätt va ve ha som är bra.

Int´schvält ve, hä syns ju på fler utta oss,
renkött är fisk å snottren ät ve förståss.
Ibland är hä schvinkallt,
då ät ve en fläspalt
å he på oss lappskor å kut då ve gå.

Till stan ha ve alltid ojickoroms långt.
Men ingen bö klaga att ve ha ne för trångt,
i milsvida skogar ännu några knogar,
ve ader kan ränn där så mycke ve vill.

På sommarna då ha ve ne fint må je tro,
int´finns hä björn,
du kan knappt träff en ko.
Men mygge å knorten a schvidarn å bräms´n
besvärar snotternopparn, aså djupa jörehål.

Å visst kan ve bada fast vattne är kallt,
men klart å rent som silver utan "kvick"är
det allt.
Int´mogen tomaten, men prima potaten,
å ogräse vä hä då allt ve behöv.

Men ett är så säkert, ve bruk hjälpes åt,
för att man ska ut å langen få man då lån grannens båt.
Å nu då je far hem, snipp in hos Fredrik,
å häls att ve flytt int´, ve klar oss ändå.

Beda Wallström

Ha det bäst!

Inga kommentarer: